Những khó khăn trong thực hiện Đề án 1956 ở Sóc Trăng và hướng khắc phục

05:18 | 20/06/2012

 (LĐXH)- Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng, sau hơn 2 năm thực hiện Ðề án "Ðào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" bên cạnh những kết quả đã đạt được, tỉnh cũng còn gặp không ít khó khăn.

 Đầu tiên phải kể đến là việc một số cấp uỷ, chính quyền địa phương chưa quan tâm đến công tác này, chậm triển khai thực hiện Đề án. Vẫn còn nhiều xã chưa thành lập ban chỉ đạo hoặc tổ công tác để thực hiện đề án; thiếu chủ động trong việc  tuyên truyền, tư vấn học nghề cho lao động nông thôn.

Bên cạnh đó, năng lực của các trung tâm dạy nghề cấp huyện còn nhiều hạn chế. Nhiều trung tâm không có giáo viên cơ hữu, thiếu cán bộ chuyên trách, trang thiết bị giảng dạy cũng chưa đáp ứng được yêu cầu của người học nghề.

Thêm vào đó là thời gian học nghề ngắn, đa số lao động nông thôn là hộ nghèo, kiến thức còn hạn hẹp, nên sau khi học nghề không có vốn, thiếu điều kiện để tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế gia đình nhằm vươn lên thoát nghèo bền vững.

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Sóc Trăng thời gian qua còn không ít khó khăn

Ngoài ra, việc vận động, thu hút nông dân tham gia học nghề cũng gặp nhiều khó khăn do nhận thức còn hạn chế, công tác tuyên truyền chưa được quan tâm đúng mức. Thêm vào đó đa số lao động nông thôn thuộc đối tượng của Đề án thường là lao động chính trong gia đình, trong thời gian học nghề sẽ mất nguồn thu nhập nên nhiều người còn e ngại chưa muốn tham gia.

Với những khó khăn như vậy nên qua hơn 2 năm thực hiện Ðề án 1956, toàn tỉnh mới mở được 225 lớp đào tạo nghề cho gần 7.500 lao động nông thôn.

Ðể khắc phục những tồn tại nêu trên, theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Sóc Trăng, trong thời gian tới tỉnh sẽ đổi mới và phát triển dạy nghề cho lao động nông thôn, nâng cao hiệu quả đào tạo nghề, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm sau khi đào tạo; củng cố và phát triển mạng lưới dạy nghề công lập từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố, khuyến khích phát triển các cơ sở dịch vụ dạy nghề, tư vấn việc làm ngoài công lập; tổ chức đào tạo nghề linh hoạt, phong phú về quy mô và số lượng đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của người học nghề. Bên cạnh đó, Sóc Trăng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn về học nghề và việc làm cho lao động nông thôn, tập trung đào tạo những nghề là thế mạnh đáp ứng nhu cầu thiết thực cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;  lựa chọn, đúc kết các mô hình dạy nghề, giải quyết việc làm có hiệu quả.

Nhằm phát huy hiệu suất sử dụng cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả bộ máy quản lý, tăng cường giáo viên cơ hữu, tỉnh đã thống thống nhất sáp nhập các Trung tâm dạy nghề với trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện thành Trung tâm Dạy nghề và giáo dục thường xuyên trực thuộc UBND cùng cấp để thực hiện cả 3 nhiệm vụ: giáo dục thường xuyên, dạy nghề và hướng nghiệp. Tỉnh cũng đang kiểm tra lại tất cả các Trung tâm dạy nghề để đánh giá hiệu quả của thiết bị dạy nghề, rà soát các nghề do các trung tâm đã và đang đào tạo từ trước đến nay nhằm xác định thế mạnh của từng nghề, từ đó vận dụng đào tạo bảo đảm phù hợp với nhu cầu của từng nơi. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cũng sẽ tiếp tục phối  hợp Ngân hàng Chính sách Xã hội trong việc tạo điều kiện để người lao động sau học nghề dễ dàng tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất và nâng cao hiệu quả sau đào tạo.

Đức Dương

0 Bình luận
Tắt Telex Vni
  
theo luồng sự kiện