Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ủng hộ đưa 2 huyện miền núi tỉnh Phú Yên vào danh sách được hưởng cơ chế, chính sách Nghị quyết 30a

07:47 | 10/08/2012

(LĐXH) Ngày 8/8/2012, tại trụ sở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền , Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm, đại diện lãnh đạo cục Bảo Trợ Xã hội và một số đơn vị có liên quan đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Yên, do Chủ tịch Phạm Đình Cự làm trưởng đoàn, cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, trong những năm qua, tỉnh đã huy động được nhiều nguồn lực khác nhau để triển khai nhiều đề án, chương trình nhằm xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển của các vùng, địa bàn và giữa các dân tộc. Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo chưa được bền vững, tỷ lệ hộ nghèo và tái nghèo hiện đang có xu hướng tăng. Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, năm 2011, toàn tỉnh có hơn 40.500 hộ nghèo, chiếm 16,96%, trong 4 tháng đầu năm 2012 đã phát sinh tăng 1.859 hộ nghèo, đưa tổng số hộ nghèo lên 17,74%. So với mặt bằng chung, 2 huyện miền núi là Sông Hinh và Đồng Xuân hiện đang còn rất khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo tương ứng 51,09% và 55,11%, điều kiện cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn, giao thông đi lại cách trở nhất là trong mùa mưa lũ, đời sống nhân dân còn nghèo, thu nhập không ổn định, phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết. Để tạo điều kiện đầu tư cơ sở hạ tầng giảm nghèo nhanh và bền vững cho 2 huyện này, UBND tỉnh Phú Yên đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét và trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung 2 huyện này được hưởng một số cơ chế, chính sách theo Nghị quyết 30a của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững. Ông Phạm Đình Cự cũng cam kết: "trong vòng 2 nhiệm kỳ (10 năm), tỉnh sẽ xin ra khỏi danh sách huyện nghèo, và với cơ chế, chính sách của địa phương, tin chắc lộ trình thực hiện sẽ đúng..."

Hiện trạng cơ sở hạ tầng của Phú Yên còn nhiều thiếu thốn...

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đề xuất công nhận nâng số xã bãi ngang ven biển lên 17 xã, gấp đôi so với năm 2008, trong đó, có 1 xã có tỷ lệ hộ nghèo là 24,6%, chưa đáp ứng tiêu chí của chương trình là 25% (tỉnh sẽ có văn bản giải trình). Về vấn đề này, ông Ngô Trường Thi, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội khẳng định trong đợt khảo sát vừa qua nhằm đánh giá hoạt động của các địa phương thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 257/2003/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, cho thấy, mức đầu tư cho các xã bãi ngang ven biển của Phú Yên còn thấp (từ năm 2008 đến nay, địa phương được đầu tư cao nhất cũng chỉ khoảng 6 tỷ đồng), chủ yếu vào cơ sở hạ tầng, việc tạo điều kiện sinh kế cho người dân còn khó khăn (trung bình thu nhập không quá 10 triệu đồng/người/năm). Nếu đưa tất cả số xã này vào chương trình thụ hưởng chính sách cho xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2012-2015, địa phương sẽ có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình kinh tế (như mô hình làng nghề chế biến cá cơm đang phát triển khá thuận lợi), chỉ có như vậy, người dân mới có cơ hội cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

.. và giá trị sản xuất còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm cho rằng, thời gian qua, mặc dù có nhiều khó khăn, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt và năm nào cũng có đề nghị trợ cấp của Trung ương nhưng tỉnh Phú Yên đã thực hiện rất hiệu quả các chương trình, hoạt động theo sự chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đặc biệt là chính sách đối với người có công. Về đề nghị của tỉnh cho xem xét để bổ sung 2 huyện Đồng Xuân và Sông Hinh (trong danh sách 24 huyện được đề xuất lần này) được hưởng cơ chế, chính sách của Nghị quyết 30a, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có văn bản đến các Bộ, ngành trên cơ sở đánh giá Phú Yên là tỉnh chưa có huyện nào được hưởng chính sách Nghị quyết 30a, có tỷ lệ hộ nghèo cao, đời sống người dân khó khăn tương đương các địa phương nghèo (thuộc chương trình 30a), hơn nữa, nằm ở khu vực miền Trung, Phú Yên là địa phương phải gánh chịu hậu quả nặng nề bởi thiên tai, thời tiết khắc nghiệt. Tới đây, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ làm việc với các Bộ liên quan để thống nhất ý kiến và trình Thủ tướng Chính phủ.
Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Phú Yên, nhất là tốc độ giảm nghèo hàng năm rất ấn tượng (5%). Bộ trưởng khẳng định quan điểm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong việc xử lý đề nghị bổ sung huyện được hưởng cơ chế, chính sách Nghị quyết 30a của một số tỉnh theo phương án xem xét, bổ sung theo nguyên tắc hỗ trợ đảm bảo công bằng trong việc hỗ trợ của Trung ương đối với các địa phương, huyện khó khăn nhiều hỗ trợ cao hơn huyện khó khăn ít, không cào bằng và mức hỗ trợ chung thấp hơn mức hỗ trợ của 62 huyện nghèo (tối đa bằng 70% mức bình quân); chỉ hỗ trợ huyện nghèo thuộc các tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách. Nội dung hỗ trợ tập trung vào chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, chính sách giáo dục, đào tạo, dạy nghề, nâng cao dân trí: định mức theo Nghị quyết 30a; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng: thời gian và định mức hỗ trợ theo Quyết định 615 của Thủ tướng Chính phủ.

Đăng Doanh

0 Bình luận
Tắt Telex Vni
  
theo luồng sự kiện