Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng quà nhân ngày thương binh, liệt sĩ

11:17 | 09/07/2012

(LĐXH) Ngày 02 tháng 07 năm 2012, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 948/QĐ-CTN về việc tặng quà nhân Ngày Thương binh, Liệt sĩ. Theo đó, mức quà tặng được chia làm 2 loại: 400.000 đồng và 200.000 đồng 


Lãnh đạo Bộ Lao động- TBXH thăm và tặng quà đối tượng chính sách tại tỉnh Quảng Ninh

Mức quà 400 nghìn đồng tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31-12-1993) đang được hưởng ưu đãi hằng tháng; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Mức quà 200 nghìn đồng tặng thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31-12-1993) đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố, mẹ; vợ, chồng; con; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ); Đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ (anh, em, người được họ tộc ủy nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ); Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Minh Anh

 

0 Bình luận
Tắt Telex Vni
  
theo luồng sự kiện