Gắn kết xã hội góp phần ổn định xã hội và phát triển bền vững ở Việt Nam

10:35 | 31/05/2012

 (LĐXH) Ngày 30/5, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam, Viện Hanns Seidel tại Việt Nam và Trung tâm Phát triển của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) phối hợp tổ chức Hội thảo Chính sách xã hội bền vững ở Việt Nam. Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Trọng Đàm đã tham dự và chủ trì hội thảo.

  Khám chữa bệnh cho đồng bào vùng cao (ảnh minh họa)

 Hội thảo là cơ hội để các nhà quản lý, hoạch định chính sách, các chuyên gia trong nước và quốc tế tăng cường và chia sẻ hiểu biết, kinh nghiệm trong nghiên cứu, xây dựng và thực hiện các chính sách phát triển xã hội hài hòa, bền vững; thảo luận về những thuận lợi và thách thức cũng như gợi mở các định hướng chính sách phát triển xã hội bền vững trong thời kỳ mới.
Tại hội thảo, các đại biểu trình bày các nghiên cứu và cùng thảo luận về các vấn đề: Gắn kết xã hội trong một thế giới biến đổi dưới góc nhìn toàn cầu 2012; Gắn kết xã hội và sàn an sinh xã hội; Giới thiệu tài liệu rà soát chính sách gắn kết xã hội của OECD; Chính sách thị trường lao động và gắn kết xã hội ở Việt Nam; và vấn đề hướng tới lồng ghép gắn kết xã hội với chính sách xã hội trong thời gian tới.
Trong bài phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm cho rằng: Gắn kết xã hội là một cách nhìn mới về phát triển bền vững, yêu cầu tăng trưởng của mỗi quốc gia phải đi liền với việc đảm bảo các thành tựu phát triển được chia sẻ giữa các thành viên trong xã hội, tạo nền tảng cho sự bình đẳng và phát triển toàn diện của các thành viên trong xã hội. 


Trong 2 thập kỷ qua, nền kinh tế thế giới đã chứng kiến sự nổi lên mạnh mẽ của các nước đang phát triển và sự thay đổi trật tự kinh tế thế giới, đi cùng với những thành tựu trong tăng trưởng kinh tế là những cải thiện về mặt xã hội, giúp cho hàng trăm triệu người thoát nghèo. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế cũng làm gia tăng bất bình đẳng xã hội và tính dễ bị tổn thương, đe dọa đến sự bền vững và ổn định xã hội cũng như những triển vọng phát triển dài hạn.
Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và quan trọng về tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Nước ta đã ra khỏi tình trạng kém phát triển và bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Nguồn lực đầu tư phát triển các lĩnh vực xã hội ngày càng lớn, đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, người dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, lĩnh vực xã hội vẫn còn nhiều hạn chế, một số mặt yếu kém, kéo dài, chậm được khắc phục. Tạo việc làm, giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ cận nghèo, tái nghèo còn cao. Chất lượng giáo dục đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Đời sống của một bộ phận người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số còn rất khó khăn, chưa bảo đảm được mức tối thiểu các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là về nhà ở và sử dụng nước sạch. Chênh lệch các chỉ số về an sinh xã hội giữa miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với mức trung bình của cả nước còn lớn.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của hệ thống chính sách xã hội, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI vừa được tổ chức vào tháng 5/2012 đã nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 cơ bản bảo đảm an sinh xã hội toàn dân, bảo đảm mức tối thiểu về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và thông tin, góp phần từng bước nâng cao thu nhập, bảo đảm cuộc sống an toàn, bình đẳng và hạnh phúc của nhân dân.
Theo TS Juan R. de Laiglesia, Chuyên gia kinh tế, Trung tâm phát triển OECD, với những bất ổn kinh tế ngày càng sâu rộng, đã đến lúc các nước đang phát triển cần phải định hình lại các nguồn lực, của cải mà mình đang có để đưa vào một chương trình nghị sự về gắn kết xã hội một cách tham vọng hơn. Quá trình tăng trưởng nhanh ở một số quốc gia đang phát triển đã bộc lộ cả cơ hội và rủi ro cho việc gắn kết xã hội. Vấn đề không chỉ là “cần làm gì” mà còn là “làm như thế nào” Chương trình nghị sự về chính sách gắn kết xã hội yêu cầu những ưu tiên khác nhau trong xây dựng chính sách.


Thảo Lan

0 Bình luận
Tắt Telex Vni
  
theo luồng sự kiện