Thừa Thiên Huế xây dựng mô hình trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội

11:22 | 25/06/2012

(LĐXH) Cuối tháng 7/2011, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định phê duyệt Đề án xây dựng mô hình điểm Trung tâm Cung cấp dịch vụ CTXT.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng hơn 317.000 đối tượng cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của các dịch vụ công tác xã hội, chiếm 28,8% dân số, trong đó có 113.000 người cao tuổi, gần 30.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em sống trong các hộ nghèo, 26.470 người khuyết tật. 3.800 người tâm thần nặng, 28.000 hộ gia đình nghèo; 17.150 hộ cận nghèo, hơn 900 người nhiễm HIV/AIDS; hơn 150 người nghiện ma túy; 25.000 đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng từ ngân sách Nhà nước; hàng ngàn người là đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn; nhiều gia đình có bạo lực và phụ nữ bị bạo hành ở mức độ khác nhau; 16 xã đặc biệt khó khăn, 39 xã bãi ngang ven biển, đầm phá; 18 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 25% theo chuẩn mới… Hàng năm, số lượng đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt có xu hướng ngày càng tăng và thường tập trung ở các vùng nghèo, vùng khó khăn hay xảy ra thiên tai, bão lụt.
Để trợ giúp cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt này, trong những năm qua, cùng với việc phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống pháp luật, chính sách về an sinh xã hội ngày càng hoàn chỉnh đã góp phần hoàn thiện dần hệ thống an sinh xã hội và phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên, tình nguyện viên làm CTXH. Đến cuối năm 2010, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 3 cơ sở bảo trợ xã hội thuộc ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, 1 Trung tâm giáo dục, lao động xã hội, 16 cơ sở BTXH ngoài công lập nuôi dưỡng trên 800 đối tượng, gần 3.000 cán bộ, nhân viên làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến nghề CTXH từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn. Đề án Phát triển nghề CTXH giai đoạn 2010 – 2020 trên địa bàn tỉnh đã chia nhỏ các mục tiêu có gắn với lộ trình thực hiện. Theo đó, giai đoạn 2010 – 2015 tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của toàn xã hội và phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên CTXH, đồng thời, xây dựng tối thiểu một mô hình điểm Trung tâm cung cấp dịch vụ CTXH cấp tỉnh; Giai đoạn 2016 – 2020 tiếp tục phát triển đội ngũ cán bộ ở các cấp, xã hội hóa các hoạt động CTXH theo hướng khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia việc đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng và cung cấp dịch vụ CTXH.

28,8% dân số ở Thừa Thiên Huế cần sự trợ giúp của các dịch vụ xã hội


 Nhận thức rõ cần thiết của việc thành lập trung tâm cung cấp dịch vụ CTXH và vai trò của nó trong việc cung cấp và kết nối các dịch vụ xã hội trợ giúp các đối tượng yếu thế, đảm bảo tạo ra môi trường sống an toàn, ngăn chặn các yếu tố gây tổn thương, từng bước góp phần đáp ứng các yêu cầu cơ bản về an sinh xã hội cho đối tượng. Cuối tháng 7/2011, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định phê duyệt Đề án xây dựng mô hình điểm Trung tâm Cung cấp dịch vụ CTXH.
Quy trình làm việc của Trung tâm này bắt đầu từ khâu tiếp nhận thông tin hoặc yêu cầu của các đối tượng, đánh giá, phân loại và chuyển tuyến dịch vụ như chăm sóc, giải quyết trợ cấp xã hội, trợ giúp đối tượng tại các mô hình gia đình, cá nhân, nhà xã hội… Các đối tượng sẽ được chăm sóc ngắn hạn, hoặc dài hạn trong các loại hình cơ sở hoặc hỗ trợ họ tiếp cận dịch vụ giáo dục, dịch vụ y tế, trợ giúp pháp lý hoặc kết nối thực hiện các chính sách phúc lợi xã hội cho đối tượng. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng có chức năng tiếp nhận, nuôi dưỡng ngắn hạn tại các cơ sở bảo trợ xã hội đối với các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp, đối tượng bảo trợ xã hội; hoặc tư vấn, tham vấn để giải quyết sự căng thẳng về quan hệ tình cảm và trợ giúp các đối tượng tiếp cận các dịch vụ xã hội, bao gồm việc tổ chức các cuộc tiếp xúc, trao đổi để tìm ra khó khăn và cách thức giải quyết khó khăn, trợ giúp về thức ăn, chỗ ở tạm thời, hỗ trợ khám chữa bệnh, học tập, trợ giúp học nghề, tìm việc làm, nâng cao thu nhập, sinh hoạt văn hóa tinh thần… Ngoài ra, trung tâm cũng có chức năng trị liệu, phục hồi tâm lý, đưa đối tượng đi điều trị, sơ cấp cứu ban đầu; cung cấp dịch vụ qua đường dây nóng; đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ liên quan ở cộng đồng, các thành viên gia đình để họ tự giải quyết các vấn đề phát sinh, vượt qua hoàn cảnh khó khăn./.

Đăng Doanh
 

0 Bình luận
Tắt Telex Vni
  
theo luồng sự kiện