Những khó khăn đối với công tác dạy nghề ở Hải Phòng

08:55 | 26/09/2012

(LĐXH)- Theo báo cáo, số lượng tuyển sinh đào tạo trung bình hàng năm toàn Thành phố Hải Phòng đạt khoảng 51.000 học sinh sinh viên. Trong đó, hệ cao đẳng nghề từ 7.500 – 9.000 người, hệ trung cấp nghề từ 9.300 – 11.000 người, hệ sơ cấp nghề và đào tạo nghề dưới 3 tháng là 31.000 – 34.000 người.

Đến nay, hệ thống cơ sở dạy nghề ở T.P Hải Phòng đã cơ bản được hình thành và đáp ứng yêu cầu cho công tác đào tạo nghề trên địa bàn với tổng số 58 cơ sở dạy nghề. Bao gồm: 10 trường cao đẳng nghề (3 cơ sở ngoài công lập), 13 trường trung cấp nghề (2 trường ngoài công lập), 2 trường dạy nghề, 20 trung tâm dạy nghề (9 trung tâm ngoài công lập) và 13 cơ sở khác tham gia dạy nghề (4 trường cao đẳng, 7 trường trung cấp chuyên nghiệp, 1 trung tâm và 1 doanh nghiệp).  

Tính đến hết năm 2011, tỷ lệ lao động qua đào tạo ở Hải Phòng đã đạt 45%

Bên cạnh đó, hầu hết các cơ sở dạy nghề trên địa bàn T.P Hải Phòng đã thực hiện công tác dạy nghề với 3 cấp trình độ (sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề) và đã được đầu tư đúng mức ở cả 3 phương diện: cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và chương trình đào tạo. Như vậy, bước đầu đã đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp phục vụ các ngành sản xuất, kinh doanh với chất lượng cao, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động của T.P Hải Phòng.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, công tác tuyển sinh đào tạo nghề của T.P Hải Phòng gặp không ít khó khăn, đặc biệt là với nhóm nghề đào tạo nhân lực cho ngành công nghiệp tàu thủy. Tỷ lệ học viên theo học các nhóm nghề không đồng đều, nhiều trường số học sinh theo học các nghề về công nghệ thông tin, quản trị, kế toán chiếm tỷ lệ lớn; những nghề mang tính chất nặng nhọc, độc hại, những nghề đặc thù rất khó tuyển sinh trong khi thị trường lao động có nhu cầu. Một thực trạng nữa là công tác thông tin, tuyên truyền, tư vấn và hướng nghiệp dạy nghề lại chưa được thực hiện thường xuyên, bài bản.

Những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến khó khăn đối với công tác dạy nghề ở Hải Phòng được Sở Lao động – TBXH xác định là do người dân nhận thức chưa đúng, đầy đủ về vai trò của học nghề đối với tạo việc làm và chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Người sử dụng lao động vẫn có sự phân biệt giữa đào tạo nghề với giáo dục đào tạo chuyên nghiệp; quy định đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề lên cao đẳng, đại học còn nhiều trở ngại. Thực trạng đào tạo đa ngành, đa trình độ và mất cân đối về cơ cấu nghề đào tạo ở nhiều cơ sở dạy nghề đã gây khó khăn cho công tác đào tạo và quản lý; trang thiết bị dạy nghề vẫn chưa đảm bảo tương thích với thực tiễn sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Đặc biệt là còn không ít người sau học nghề chưa gắn bó được với nghề, chưa tự tạo được việc làm với nhiều nguyên nhân như: kiến thức và kỹ năng nghề còn hạn chế, thiếu vốn hoặc thiếu phương tiện sản xuất nên số lượng tham gia học nghề còn hạn chế; các cơ sở dạy nghề chưa cập nhật thông tin, phân tích nhu cầu thị trường lao động, còn nhiều bất cập trong công tác xây dựng mối quan hệ với các doanh nghiệp để tạo đầu ra cho người học nghề. 

Song song với đó là nhận thức của xã hội về dạy nghề chưa đầy đủ, nhiều địa phương ở T.P Hải Phòng chưa thực sự coi trọng công tác đào tạo nhân lực trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ phục vụ sự nghiệp CNH – HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế. Chính quyền các cấp chưa tích cực và chủ động trong chỉ đạo xây dựng kế hoạch dạy nghề gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; hạn chế về năng lực tổ chức triển khai thực hiện công tác dạy nghề, nhất là việc xây dựng phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề. Việc sử dụng lao động của các doanh nghiệp còn có sự chưa phù hợp, nhiều chủ sử dụng lao động không tuyển dụng những người có bằng cấp mà chỉ tuyển dụng lao động phổ thông cũng gây nên những khó khăn cho công tác dạy nghề tại Hải Phòng thời gian qua.

Chí Tâm

0 Bình luận
Tắt Telex Vni
  
theo luồng sự kiện